Dagsarkiv: 20. mars 2015


Slik er det noen ganger. Man har planer for dagen, men ingenting går som planlagt. Jeg lurer litt på hvorfor det er slik, at alt uhellet skal komme samtidig. Hvorfor kan det ikke fordeles over litt lengre tid så det […]

Når alt går galt…